Dokumenta zaitez

Hemen, legezko testuak daude: Gipuzkoako Lurralde Historikoaren egitura juridiko eta politikoari eragiten diote, neurri handiagoan edo txikiagoan, eta, beraz, foru-legebiltzarrari ere eragiten diote. Araudi bereziagoak ere ikus ditzakezue, esaterako, ganberaren funtzionamendua arautzen duen Araudia.

Dokumentuak

Osagarri gisa, Gipuzkoako Batzar Nagusiei eta lurraldeari buruzko informazioa dago.