Manteo Zubiri - DONOSTIA

Administrazio eta Finantzak, goi mailako zikloa
Administrazio Kudeaketa, erdi mailako zikloa
2. batxilerra